ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA

Wypełnij wymagane pola swoimi danymi


Biorąc pod uwagę informacje i zgadzając się we wszystkich punktach, świadomy jestem, że przetwarzanie do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B informacji podstawa prawna jest inna w odniesieniu do zgody


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. B obecnej informacji (w skrócie: komunikacja reklamowa/informacyjna inicjatyw produktów i usług G&P i partnerów). Zachowanie zastrzeżone tylko osobom ponad 14 roku życia

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA

Wypełnij wymagane pola swoimi danymi


Biorąc pod uwagę informacje i zgadzając się we wszystkich punktach, świadomy jestem, że przetwarzanie do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B informacji podstawa prawna jest inna w odniesieniu do zgody


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. B obecnej informacji (w skrócie: komunikacja reklamowa/informacyjna inicjatyw produktów i usług G&P i partnerów). Zachowanie zastrzeżone tylko osobom ponad 14 roku życia

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della informativa (in sintesi: per rispondere alla richiesta di informazioni)

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. D della informativa (in sintesi: ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G&P Cosmetics s.r.l. e dei suoi partners e partecipare a ricerche di mercato)

  AcconsentoNon Acconsento

  Contatto: Richiesta informazioni