SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij wymagane pola swoimi danymi

Jesteś:

Przyjmując do wiadmości informacje i zgadzając się we wszystkich punktach, świadomy jestem, że przetwarzanie do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B informacji podstawa prawna jest inna w odniesieniu do zgody

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. A ninejszej informacji (w skrócie: odpowiedz na proźbę). Przetwarzanie zastrzeżone tylko dla osób ponad 14 roku życia

I consentI don't consent

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. C obecnej informacji (w skrócie: komunikacja reklamowa/informacyjna inicjatyw produktów i usług G&P i partnerów) Zachowanie poufności tylko dla osoób ponad 14 roku życia

I consentI don't consent
Contact

G&P COSMETICS

 

Via A. De Gasperi, 8
52037 Sansepolcro AR
Tel: +39 0575 720 682
Fax: +39 0575 749 923

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij wymagane pola swoimi danymi

Jesteś:

Przyjmując do wiadmości informacje i zgadzając się we wszystkich punktach, świadomy jestem, że przetwarzanie do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B informacji podstawa prawna jest inna w odniesieniu do zgody

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. A ninejszej informacji (w skrócie: odpowiedz na proźbę). Przetwarzanie zastrzeżone tylko dla osób ponad 14 roku życia

I consentI don't consent

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie do celów wskazanych w punkcie 2 lit. C obecnej informacji (w skrócie: komunikacja reklamowa/informacyjna inicjatyw produktów i usług G&P i partnerów) Zachowanie poufności tylko dla osoób ponad 14 roku życia

I consentI don't consent
Contact

G&P COSMETICS

 

Via A. De Gasperi, 8
52037 Sansepolcro AR
Tel: +39 0575 720 682
Fax: +39 0575 749 923

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni