logo-gp

POMYSŁ I WSPÓLNA WARTOŚĆ

 

Abnegacja, wytrwałość i chęć tworzenia nierozerwalnych synergii między jakością, doświadczeniem i zrównoważonym rozwojem.
Tak w 2002 roku zrodziło się marzenie, stworzone z pasji i ludzi, którzy codziennie tworzą produkty Sens.ùs

WIERZYMY
W LUDZI

 

Którzy każdego dnia dają życie innowacyjnym produktom.
Wierzymy w profesjonalistów z całego świata, którzy każdego dnia wybierają nas jako partnerów, aby towarzyszyć im w ich dziele.

NASZE TERYTORIUM NASZ RESPEKT

 

Do produkcji naszych wyrobów stosujemy wodę pochodzącą z rzeki Tyber, przepływającej przez naszą dolinę.
Dzięki innowacyjnym procesom demineralizacji, odwróconej osmozy i redukcji składnika bakteriologicznego przy zastosowaniu promieni UV, wodę wydobywa się spod gruntu i poddaje czyszczeniu mikrobiologicznemu.

SAFE PRODUCTS FOR HEALTH

 

Hair colours are among the most studied products in the last years and their safety has also been confirmed by the European Commission, which reaffirmed that the European Union is the safest market in the world for hair colours. The constantly updated and strict criteria of the EU remind us that all cosmetics, thus including hair colours and hair straightening products, are subject to a careful and rigorous evaluation before being placed on the market, taking into account the product, its composition and the methods and frequencies of use, both for home and professional use, to protect hairstylists and end consumers.
Source: Cosmetica Italia

DZIELIMY SIĘ TYM CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY

 

Rozwijamy nasze kreatywne i techniczne umiejętności, aby przyciągnąć ludzi którzy nas otaczają osiągając istotne cele.

NASZE
WSPARCIE

 

Od lata jesteśmy w konkretny sposób blisko szpitala pediatrycznego w Meyer we Florencji, w walce z białaczką z Alternative Charitable oraz z mieszkańcami centralnych Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi.

PRAWDZIWE ETYCZNE
ZASADY

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze produkty
reprezentują nasze zasady etyczne, które są przekazywane
za pośrednictwem wyraźnych komunikatów, skutecznych formuł, w poszanowaniu
człowieka i środowiska.

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

  AcconsentoNon Acconsento


  Contatto: Richiesta informazioni